ANBI Informatie

Naam Stichting
Stichting Highnote TV

RSIN
859297585

Contactgegevens
G. Klaucke
Kloosterveenweg 92
9561 AS Ter Apel

Email
info@cubrasstv.nl

Bestuur
G. Klaucke, penningmeester
H. van Loon, voorzitter
H. Voskuylen, secretaris

Beloningsbeleid
Geen (Pro Deo)

Beleidsplan (verkort)
Stichting HighnoteTV is opgericht met het oog op verbetering van de positie van Blaasmuziek. De inkomsten worden gegenereerd uit inkomsten van abonnees en afname door pay per view. Tevens wil HighnoteTV middels het verkrijgen van subsidies op diverse fronten zorgen voor impulsen in de sector, waarbij gedacht kan worden aan:
1. nieuwe video registraties te maken
2. een fonds te creëren voor:
- Bands die financiële steun nodig hebben
- Initiatief voor het vormen van een nationale jeugdbrassband
- Verstrekken van compositie-opdrachten
- Organiseren van workshops
- Organiseren van evenementen
- Overige doelen welke passen binnen onze missie en visie

Doelstelling
Het promoten van de (Blaas) Muziek in Nederland en België door middel van moderne mediatechnologie (applicaties, websites, video on demand, streaming concerten, evenementen)

Verslag van uitgevoerde activiteiten
Dagelijks nieuws plaatsen op social media, jeugd in kennis stellen van mogelijkheden tot deelname aan verschillende activiteiten op het gebied van muziek educatie. Concerten en evenementen bezoeken en registreren en door middel van opbrengsten uit deelname fondsen beschikbaar stellen voor jeugd educatie.

Uitgeoefende activiteiten
In oktober 2018 is gestart met de ontwikkeling van een website waarbij de doelgroep blaasmuziek gerelateerde video’s kan bekijken. Hiervoor is een video archief verzameld en verwerkt en tevens zijn er social media platforms gestart, waarop regelmatig gerelateerde nieuwsberichten worden gepubliceerd. De eerste proefopname vond plaats tijdens een NBK try-out in Gorredijk waarna op 26-27 oktober 2018 de volledige Nederlandse Brassband Kampioenschappen zijn opgenomen in beeld en geluid. Op 10 november is het Survento Fanfare Entertainment Festival in Surhuisterveen opgenomen en op 16 december het Fanfare Repertoire Festival in Ede met veel nieuwe composities voor fanfare. 

Financiële verslag
i.v.m. recente start nog niet bekend